Přednosti dřeva

Interiérový nábytek navržený tak, aby vydržel!

Dřevo je zakódováno v naší DNA. Tento ušlechtilý materiál se stal naší inspirací
a láskou, které se věnujeme již od roku 2004. Vůně a atmosféra lesa nás tak inspirovala k tomu, abychom ji přenesly i do našich domovů. A že nejde jen o tyto vlastnosti co dřevěný nábytek přináší se přesvědčujeme stále víc. Nábytek z masivního dřeva má řadu ekologických výhod

1 - Dřevo je trvanlivé

Nábytek z něj je vyroben tak, aby vydržel. Bytelnost masivního dřeva zaručuje výjimečnost životnost našeho nábytku. Dřevo je také 100% biologicky rozložitelné.

clanek1-a_1025x1280

2 - Dřevo je obnovitelné

Veškeré naše dřevo pochází z udržitelně spravovaných zdrojů. Z lesů certifikovaných mezinárodními značkami, které zaručují odpovědnou a udržitelnou výrobu i zpracování.

3 - Dřevo je recyklovatelné

Každý kus dřeva je nařezán a tvarován tak, aby se minimalizoval odpad z výroby. Všechny kousky dřeva se znovu zpracovávají a to formou malých spojovacích nebo zpevňovacích dílů, knobek, a zbytky se štěpkují a recyklují recyklují na výrobky z částí z dřevěných vláken.

clanek1-b

4 - Dřevo snižuje skleníkový efekt

Dřevo je jediný materiál s přirozenou schopností ukládat CO2 ve svých vláknech. Stanovením oxidu uhličitého se podílí na boji proti globálnímu oteplování.

5 - Dřevo je energeticky účinné

Zpracování dřeva vyžaduje ve srovnání s ostatními (plast, kovy apod.) nízkou spotřebu energie a generuje málo znečišťujících látek. Navíc jeho nízká hmotnost umožňuje snížit energii spotřebovanou pro jeho přepravu.

                             clanek1-d  clanek1-e

 6 – Povrchové úpravy dřevěného nábytku

Dřevo nevyžaduje během své transformace téměř žádné chemické ošetření. Většina našich patin navíc neobsahuje průmyslová rozpouštědla, ale pouze přírodní produkty nebo produkty na bázi vody.

clanek1-f

A navíc, JE TO KRÁSNÉ!

A jako by toho nebylo dost. Masivní dřevo má navíc tu výhodu, že je odolné,
a proto tento kvalitní nábytek nabízí bezkonkurenční kouzlo. Nadčasové prvky takto vybaveného domova, překračují styly a časové epochy bez sebemenších znaků stárnutí. Náš nábytek je skutečným dědictvím, které se předává z generace na generaci.